WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Sabtu, 21 April 2012

Haji dan Umrah


Haji, Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan temat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a(tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain.


Jenis-Jenis Haji
 1. Haji Tamattu
 2. Haji Qiran
 3. Haji Ifrad
 4. Manasik Umrah
 5. Haji Wada
 6. Ziarah Madinah
 7. Hukum kurban dan dam
 8. Kisah Alquran
 9. Masjidilharam
 10. Mesjid Nabi
 11. Fikih Haji

1. Haji Tamattu
 1. Berihram Dari Mikat
 2. Tawaf Qudum
 3. Sai
 4. Memotong Rambut Bagi Lelaki
 5. Ihram Haji Tamattu
 6. Bermalam Di Mina
 7. Arafah
 8. Bertolak Ke Muzdalifah
 9. Melontar Jumrah Aqabah
 10. Menyembelih Kurban
 11. Bercukur Bagi Lelaki
 12. Tawaf Ifadah
 13. Sai
 14. Bermalam Di Mina
 15. Melontar Jumrah
 16. Tawaf Wada

2. Haji Qiran
 1. Beriham Dari Mikat
 2. Tawaf Qudum
 3. Sai
 4. Bermalam Di Mina
 5. Wukuf Di Arafah
 6. Bertolak Ke Muzdalifah
 7. Melontar Jumrah Aqabah
 8. Menyembelih Kurban
 9. Bercukur Bagi Lelaki
 10. Tawaf Ifadah
 11. Bermalam Di Mina
 12. Melontar Jumrah
 13. Tawaf Wada

3. Haji Ifrad
 1. Berihram Dari Mikat
 2. Tawaf Qudum
 3. Sai
 4. Bermalam di Mina
 5. Wukuf Di Arafah
 6. Bertolak Ke Muzdalifah
 7. Melontar Jumrah Aqabah
 8. Bercukur Bagi Lelaki
 9. Tawaf Ifadah
 10. Bermalam di Mina
 11. Melontar Jumrah
 12. Tawaf Wada
4. Manasik Umrah
 1. Manasik Umrah
 2. Ihram Dari Mikat
 3. Tawaf Qudum
 4. Sai
 5. Bercukur Bagi Lelaki

5. Haji Wada'
 1. Madinah
 2. Zul Hulaifah
 3. Rauha
 4. Utsayah
 5. Arj
 6. Abwa
 7. Usfan
 8. Saraf
 9. Zi Tuwa
 10. Mekah
 11. Mina-Tarawiah
 12. Arafah
 13. Muzdalifah
 14. Mina-Kurban
 15. Masjidilharam
 16. Mina
 17. Masjidilharam
 18. Madinah

6. Ziarah Madinah
 1. Madinah El Munawarah
 2. Mesjid Nabi
 3. Raudah
 4. Kuburan Nabi
 5. Mesjid Quba
 6. Baqi

7. Hukum kurban dan dam
 1. FIDYAH
 2. HADYU
 3. Hadyu Sunah
 4. Dam Tamattu' dan Qiran
 5. Dam Karena Terkepung
 6. Kurban

8. Kisah Alquran
 1. Penyembelihan
 2. Fondasi
 3. Seruan Haji
 4. Haji Ibrahim
 5. Tentara Gajah
 6. Awal Wahyu

9. Masjidilharam
 1. Sejarah Pembangunan
 2. Perluasan
 3. Nama-nama

10. Mesjid Nabi
 1. Sejarah Pembangunan
 2. Perluasan

11. Fikih Haji
 1. Definisi Haji
 2. Hukum dan Dalilnya
 3. Fardu Haji
 4. Syarat Haji
 5. Wajib Haji
 6. Sunah Haji
 7. Jenis - Jenis Haji
 8. Haji Badal
 9. Haji Wanita
 10. Haji Anak Kecil

Sumber: al-islam

Arief

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Arifuddin Ali