WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Minggu, 08 April 2012

Nabi Dawud

Dawud (bahasa Arab: داوود atau داود Dāwūd, Inggris Davíd) (sekitar 1041-971 SM)[1] adalah nabi dan rasul Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh Allah, ia diberi kitab Zabur dan ia merupakan Raja Israel setelah Thalut. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1010 SM.

 

Genealogi

Daud bin Aisya (Eeshia) bin Awid dari keturunan Yahuda bin Yaqub. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Ibrahim melalui Ishaq.

 

Biografi

Diperkirakan Dawud hidup selama 70 hingga 106 tahun.[2][3] Dia diangkat menjadi nabi pada tahun 1010 SM. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ia orang yang dapat mengalahkan Jalut dan diberi mukjizat dapat melunakkan dan membengkokkan besi. Dawud di kebumikan di Baitul Maqdis, Palestina dan tahtanya di gantikan oleh putra tunggalnya yaitu Sulayman. Namanya disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran.
Di antara para nabi Allah yang lain, ia menerima wahyu berupa Zabur.4:163 Ia selalu mengingat setiap bacaan kitab Zabur dan sangat fasih dengan suara yang merdu dalam membacanya.34:10

Dawud juga disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai anak muda yang berhasil membunuh Jalut (Goliath), ketika Bani Israel sangat takut untuk berhadapan dengannya.2:251

Dari beberapa kisah Dawud di dalam Qur'an, dinyatakan bahwa ia juga sebagai Raja Dawud sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Bibel dan kisah umat Yahudi. Ada beberapa perbedaan yang sangat nyata, di antara adalah kisah bahwa Dawud adalah pezinah dan pembunuh sebelum masa tobatnya, tetapi kisah tersebut sangat ditolak oleh umat Muslim.

 

ReferensiMukjizat Dawud

Mukjizat Dawud (Arab:معجزات داود) adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki Nabi Dawud. Daud dikisahkan sebagai seorang raja yang bijaksana dan pernah mengalahkan Jalut dari Kerajaan Filistin.

Mukjizat

Mukjizat Dawud adalah sebagai berikut:
 • Ketika Dawud membaca Zabur gunung serta burung berkumpul ikut serta bertasbih, karena ia memiliki suara yang sangat merdu.[1][2]
 • Memilik kemampuan untuk melunakkan besi hanya dengan tangannya tanpa harus menempa dengan api kemudian di buat menjadi baju zirah.[3][1]
 • Mampu berbicara dengan burung.
 • Memiliki kerajaan yang sangat kuat.[2]
 • Dikaruniai ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara bijaksana.[2]

Lihat

 • Mukjizat Isa
 • Mukjizat Musa
 • Mukjizat Muhammad
 • Mukjizat Sulayman

Referensi

 1. "Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan." (Saba' 34:10-11)
 2. "Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan)." "Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi, dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan." (Shaad 38:17-20)
 3. "Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)." (Al-Anbiyya 21:80)

Pranala luar


back to nabi

Arief

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Arifuddin Ali