WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Sabtu, 29 Oktober 2011

Keutamaan Shalat

Didalam Agama Islam Shalat mempunyai kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Ada banyak kutipan ayat-ayat Al-qur'an mengenai keutamaan Shalat. Inilah beberapa kutipan tersebut :

Artinya :"Peliharalah semua Shalat(mu), dan peliharalah shalat wusthaa" (Al Baqarah :238)Artinya :"Dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu" (Thaha : 14)
Artinya :"Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya" (Thaha : 132)Artinya : "Dan dirikanlah olehmu shalat, karena sesungguhnya shslat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar" (Al Ankabut : 45)Artinya : "Dan dirikanlah olehmu akan shalat dan berikanlah olehmu zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' "(Al-Baqarah : 43)

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Shalat mempunyai kedudukan tersendiri ,bahkan dalam salah satu hadist dijelaskan bahwa Shalat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Rasullulah Saw

Artinya :
"Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mengerjakannya berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama" (HR. Baihaqqi)

Shalat merupakan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Ia merupakan sebesar-besarnya tanda iman dan seagung-agungnya syiar agama. Shalat merupakan tanda syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada hambanya. Ia merupakan ibadah yang membuktikan keislaman seseorang. Shalat adalah ibadah yang sangat mendekatkan hamba kepada Khaliqnya, Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi :
Artinya : "Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu bersujud (didalam Shalat). Maka banyak-banyaklah berdo'a didalam sujud itu"

Peringatan Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat

Shalat merupakan tiang agama dan merupakan suatu ibadah yang menentukan apakah seseorang itu Islam atau kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah :
"(Yang menghilangkan pembatas) antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim)
Didalam hadist dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. tentang ancaman Allah kepada orang yang meninggalkan shalat, sebagai berikut :
1. Dikala mereka hidup didunia :

 • Dihilangkan keberkahan dari hidupnya.
 • Dihilangkan tanda keshalihan dari mukanya.
 • Tidak berpahala amal-amal perbuatannya
 • Do'anya tidak diangkat kelangit
 • Tidak mendapat bagian dalam do'anya orang-orang yang shalih
2. Dikala mereka menghembuskan nafas terakhir dan saat-saat sesudahnya :
 • Mati dengan penuh kehinaan.
 • Mati dalam keadaan lapar.
 • Mati dalam keadaan haus.
 • Dihimpit kubur dari sebelah kiri dan kanan.
 • Dinyalakan api Neraka didalam kuburnya.
 • Didatangkan kepadanya seekor ular yang bernama "Asy Syuja'ul Aqra" yang akan menyiksa terus menerus sampai datang hari Mahsyar.
 • Menderita sengsara dikala hisab pada hari Mahsyar.
 • Mendapat kemarahan Allah.
 • Dimasukkan kedalam Neraka.
Arief

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Arifuddin Ali