WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Rabu, 02 September 2009

HUKUM ALLAH


HUKUM ALLAH


Hukum Allah menjadi sumber dan pedoman bagi ummat manusia, Hukum-Nya menjadi “rahmat” bagi seluruh penghuni bumi ini. Jika ummat islam meyakini akan hal itu lalu menjalankannya, apa yang di inginkan ummat tidak sulit untuk di capai

SERUAN BUAT PARA PEMIMPIN

Wahai para pemimpin, berpegang teguhlah pada Al-Quran
Dibawa panjinya, kalian membuat undang-undang
Kalian telah coba ribuan undang-undang, namun tak jua mencukupi sedikitpun
Hendaknya jadikan syariat ilahi sebagai undang-undang.
Andai di dunia hidup orang berakal dan berpengalaman
Tentunya tak ada yang menyalahkan syariat Allah swt sebagai undang-undang.
Apakah kalian sudih menggunakan ataran barat yang kacau balau
Sedangkan Kotabullah mampu mencukupkan.
Bagaimana mungkin berharap perbaikan atau memimpikannya
Sementara kalian ikut hokum kaum yang sesat.
Kalian hidupkan hokum orang barat dengan cara lalim
Mereka sendiri tak berbahagia karenanya, dan kini malah membuat sengsara.
Harapkanlah penawar dari penyakit kalian
Itulah Al-Quran yang mengandung penyembuhan.

Syair Arab

Dari

Abdul Satar Fathullah Sa’idu

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Arifuddin Ali