WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Jumat, 27 April 2012

Manasik Umrah

Umrah disebut Hajjul Ashghar (Haji Kecil), Kata ini berasal dari kata i`timaar (kata berimbuhan). Cara melaksanakannya; Orang yang hendak umrah melakukan ihram dari mikat, kemudian melaksanakan tawaf qudum, lalu sai dan tahallul dengan mencukur atau menggunting rambut .


Daftar Isi.

 1. Ihram Dari Mikat
 2. Tawaf Qudum 
  1. Mekkah
  2. Masjidilharam 
  3. Kakbah 
  4. Multazam 
  5. Hajar Aswad
  6. Makam Ibrahim 
  7. Hijir
  8. Zamzam 
 3. Sai
 4. Bercukur Bagi Lelaki
 
1. Ihram Dari Mikat 
Mikat Waktu
Empat Imam Madzhab sepakat bahwa ibadah umrah boleh dilakukan pada semua hari dalam setahun kecuali lima hari menurut ulama-ulama Hanafi, yaitu hari Arafah dan empat hari setelahnya. Mereka berpendapat bahwa mengerjakan umrah pada hari-hari itu adalah makruh mendekati haram.

Batas Tanah Haram
Lokasi:
 • Tan'im : Terletak di pinggir jalan menuju Madinah, sekitar enam Km. dari Mekah.
 • Wadi Nakhlah : Terletak di Timur Laut ke arah Iraq, sekitar 14 Km. dari Mekah.
 • Ji`ranah : Terletak di Timur sekitar 16 Km. dari Mekah.
 • Adhah : Terletak di sekitar jalan menuju Yaman, kira-kira 12 Km. dari Mekah.
 • Hudaibiah : Terletak di Barat sekitar jalan menuju Jeddah. Sekarang dinamakan dengan Syumaisi kira-kira 15 Km. dari Mekah.
 • Alam adalah batu-batu (Tugu) yang dipahat setinggi satu meter yang terletak di tepi-tepi jalan tersebut.

Mikat Lokasi
Mikat-mikat makani yang ditentukan dalam nash:
adalah Zulhulaifah, untuk penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk Syam, Qarnulmanazil untuk penduduk Najd, Yalamlam untuk penduduk Yaman. Beliau bersabda, " (Mikat-mikat tersebut adalah untuk penduduk tempat itu dan pendatang yang melewatinya yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah) " Barangsiapa yang tidak sampai batas-batas tersebut, maka ia ihram dari tempat tinggalnya. Demikian pula dengan penduduk Mekah, mereka niat ihram dari Mekah. Hal ini adalah kesepakatan para ilmuan.

Juhfah
Juhfah adalah mikat penduduk Mesir, Syam dan siapa saja yang datang melewatinya.

Zul Hulaifah
Zul Hulaifah adalah mikat penduduk Madinah. Tempat air minum Bani Jasyum yang dinamakan sekarang dengan Abar (Bir) Ali. Inilah mikat yang paling jauh dari Mekah, sekitar 450 Km. dari Mekah. Unta menempuh jarak ini dalam sembilan hari perjalanan dengan kecepatan 50 Km dalam sehari atau empat Km. per-jam. Jarak ini dinamakan "satu marhalah".

Qarnulmanazil
Adalah gunung Musyrif di Arafah. Gunung ini dikatakan Qarnulmanazil, mikat penduduk Taif dan orang-orang yang datang melewatinya.

Zatu Irq
Dinamakan Zatu Irq karena di sana terdapat gunung Irq yang mengelilingi lembah Aqiq. Lembah ini adalah daerah perkampungan yang terletak dua marhalah (900 Km) dari Mekah. Mikat ini tidak termasuk mikat yang disebut dalam hadis Rasulullah saw, tetapi sudah disepakati oleh para ulama.

Yalamlam
Yaitu nama satu bukuit dari pegunungan Tihamah yang terletak sekitar dua marhalah dari Mekah. Inilah mikat untuk penduduk Yaman


2. Tawaf Qudum
2.1. Mekah 
  Allah Taala menamainya dengan Umul Qura, seperti disebutkan dalam firman-Nya:
لِتنذر أم القرى ومن حولها Artinya: " Supaya kamu memberi peringatan kepada Umul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya. "
Allah juga menamainya dengan Baladul Amin, sesuai firman-Nya:
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
Artinya, " Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota (Mekah) ini yang aman. "

Sebagaimana Allah juga berfirman:
لاأقسم بهذا البلد Artinya, " Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). "
Di dalam kota Mekah terdapat Rumah Tua yang Allah Taala telah berfirman:
وليطوفوا بالبيت العتيق Artinya, " Hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). "

Allah Taala juga berfirman:
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس Artinya "Allah telah menjadikan Kakbah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia."

Nabi Ibrahim as. telah berdoa untuknya:
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
Artinya, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala."

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
Artinya, "Ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku! Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa mereka menjalani siksa neraka, itulah seburuk-buruk tempat kembali."

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإِسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
Artinya, "Ingatlah, ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat salat, telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud." Lewat lidah Nabi Ibrahim as. Allah Taala berfirman:
ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
Artinya, "Ya Tuhan kami! Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati."

Ketika kaum kafir Quraisy mengeluarkan Rasulullah saw. dari Mekah, beliau berdiri di atas sebuah gunung dan memandang ke arah kota Mekah dan gunung-gunung yang mengelilinginya seraya bersabda, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau (Mekah) adalah negeri yang paling aku cintai dan engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah, kalau seandainya orang-orang musyrik tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar dari tempatmu."

Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan,bahwa, " Rasulullah saw. bersabda "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan dia akan tetap menjadi tanah haram -karena Allah telah mengharamkannya- sampai hari kiamat. "

Pada saat pembebasan kota Mekah, Rasulullah saw. juga pernah berdiri di dekat jumrah Aqabah seraya bersabda,"Demi Allah! Engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, dan engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai, seandainya saja aku tidak diusir, niscaya aku tidak akan keluar. Dia (Mekah) tidak halal bagi semua orang sejak sebelumku, dan juga tidak halal bagi semua orang sesudahku, dan yang dihalalkan kepadaku hanyalah sesaat saja pada siang hari itu, kemudian setelah itu dia haram. Tumbuhannya tidak boleh dicabut, binatang-binatangnya tidak boleh diburu dan barang-barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan."

Mekah adalah tanah haram Allah dan tanah haram Rasulullah saw. barang siapa yang memasukinya, maka dia akan aman.

Zikir dan Doa
اللهم هذا حرمك وأمنك فحرِّمّني على النار, وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل مكة يقول أيضا:
Artinya, "Ya Allah! Kota Mekah ini adalah tanah haram-Mu dan Engkau yang memberi keamanan di dalamnya, maka haramkanlah atas diriku api neraka dan selamatkanlah aku dari azab-Mu, pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu dan jadikanlah aku termasuk wali-Mu dan termasuk orang-orang yang taat kepada-Mu. "

Ketika memasuki kota Mekah beliau berdoa:
اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها
Artinya, "Ya Allah! Janganlah Engkau jadikan kematian kami padanya sampai Engkau mengeluarkan kami daripadanya."

Bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram, ketika melihat kota Mekah hendaklah membaca:
اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها حلالا
Artinya, "Ya Allah! Jadikanlah bagiku tempat yang baik di dalamnya dan berilah aku rezeki yang halal padanya."

2.2. Masjidilharam
Allah telah menamai Masjililharam atau Kakbah dengan Baitul Atiiq (rumah yang dibebaskan), karena Allah telah membebaskannya dari orang-orang yang zalim. Tidak ada yang berbuat zalim kepadanya. Seperti Allah telah mengirim burung-burung ababil terhadap Raja Abrahah dan tentaranya ketika mereka bermaksud hendak menghancurkan Kakbah. Allah juga membebaskan orang-orang yang menziarahinya dari azab neraka, ketika Allah mematikan mereka dalam keadaan tauhid dan dalam keadaan Islam. Kakbah dibangun oleh bapaknya para nabi, Ibrahim a.s., beserta anaknya, Ismail a.s. atas perintah dari Allah. Firman Allah Taala:
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
Artinya, " Ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan (membina) fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dengan demikian, Nabi Ibrahim telah membangun mesjid yang paling mulia di atas tanah yang paling mulia. Allah telah mengkhususkan Masjidilharam sebagai salah satu mesjid yang tidak ada perjalanan yang harus dipersiapkan kecuali kepadanya dan kepada Mesjid Nabi dan Masjidilaksa. Sebagaimana Allah juga melipatgandakan pahala salat di Masjidilharam seratus ribu kali lipat dari salat di mesjid-mesjid biasa.

Doa dan Zikir
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم الحمد لله، بسم الله اللهم صل على محمد رب اغفرلى ذنوبي، وافتح لى أبواب رحمتك
Artinya, " Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Besar, dan dengan zat-Nya Yang Mulia, dan kekuasaan-Nya yang lama, daripada syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah, dengan nama Allah, Ya Allah berikanlah keselamatan bagi Nabi Muhammad saw., Ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu kepadaku. "

2.3. Kakbah
Etika memasuki Kakbah: Mandi, bersuci, tidak berdesak-desakan, menghadirkan rasa khusyuk dan rasa rendah diri di dalam hati sedang matanya menangis, tidak mengangkat pandangannya ke atap Kakbah sebagai ungkapan rasa hormat atas kebesaran Allah swt., selalu berzikir kepada Allah. Diriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata, "Sungguh aneh bagi seorang muslim, jika memasuki Kakbah mengangkat pandangannya ke arah atap. Seyogyanya dia tinggalkan yang demikian sebagai ungkapan rasa hormatnya atas kebesaran Allah." Rasulullah saw. pernah memasuki Kakbah sedang pandangannya selalu ke arah tempat sujud sampai keluar. Pahala memasuki Kakbah: Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa yang memasuki Kakbah lalu salat di dalamnya berarti dia telah memasuki kebaikan dan keluar dari kejelekan, dan dia telah diampuni segala dosanya." Dan dalam ungkapan lain, "dia keluar dalam keadaan telah diampuni." Ibnu Umar berkata tentang masuk ke dalam Kakbah, "Masuk ke dalam kebaikan dan keluar dari kejelekan." Atha' juga berkata, "Salat di dalam Kakbah dua rakaat lebih saya sukaidaripada salat di Masjidilharam." Dari Yahya bin Ju`dah bin Hubairah, tentang firman Allah Taala:
ومن دخله كان آمنا Keutamaan memandang Kakbah: Hafiz, Abu Thahir As Salafi pernah membaca beberapa bait syair karyanya sendiri ketika dia memasuki Kakbah:
Apakah setelah masuk ke dalam Kakbah Allah akan menjamin
Apakah kejelekan dan kesalahan masih tetap bertumpuk
Tentunya akan diampuni bahkan seluruhnya akan dimaafkan
Semuanya akan kembali dalam keadaan gembira dan aman

Keutamaan memandang Kakbah:
Ibnu Abbas ra. berkata, "Memandang Kakbah mensucikan iman." Hamad bin Abi Salamah berkata, "Orang yang memandang ke arah Kakbah seperti orang yang bersusah payah dalam melaksanakan ibadah selainnya." Mujahid berkata, "Memandang Kakbah adalah ibadah." Atha barkata, "Memandang Baitullah (Kakbah) adalah ibadah." Said bin Al Musayyab berkata, "Barang siapa yang memandang Kakbah dengan penuh keimanan dan keyakinan akan keluar dari segala kesalahan-kesalahannya laksana baru dilahirkan oleh ibunya."

Doa dan Zikir
Ada riwayat yang menyebutkan bahwa berdoa ketika memandang Kakbah adalah mustajab, di antara doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis:
اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا
Artinya, "Ya Allah! Tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kemegahan untuk rumah ini (Kakbah), dan tambahkanlah kemuliaan, keagungan dan kebaikan bagi orang yang telah memuliakannya dan menghormatinya dari orang-orang yang haji atau yang umrah." Lalu mengucapkan:
اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام Artinya, "Ya Allah Yang Memberikan segala keselamatan, dari Engkaulah segala keselamatan, dan hidupkanlah kami dalam keselamatan, ya Allah."
اللهم إن هذا الحرم حرمك والبلد بلدك والأمن أمنك، والعبد عبدك، جئتك من بلاد بعيدة، بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، أسألك مسألة المضطرين إليك، المشفقين من عذابك، أن تستقبلني بمحض عفوك، وأن تدخلني فسيح جنتك، اللهم هذا حرمك وحرم رسولك، فحرم لحمي ودمي وعظمي على النار، اللهم آمني عذابك يوم تبعث عبادك
Artinya, "Ya Allah! Sesungguhnya tanah haram ini adalah tanah haram-Mu, negeri ini adalah negeri-Mu, keamanan adalah keamanan dari-Mu dan hamba adalah hamba-Mu. Aku datang kepada-Mu dari negeri yang jauh dengan membawa dosa yang banyak dan dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Aku bermohon kepada-Mu sebagai orang yang sangat membutuhkan-Mu, yang takut akan azab-Mu. Terimalah aku dengan segala ampunan-Mu dan masukkanlah aku ke dalam keluasan surga-Mu. Ya Allah, tanah haram ini adalah tanah haram-Mu dan tanah haram Nabi-Mu, maka haramkanlah dagingku, darahku dan tulangku dari api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab-Mu pada saat Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu."

2.4. Multazam
Doa di Multazam
اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك، ويكافيء مزيك، أحمدك بجميع محامدك، ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى كل حال.
Artinya, "Ya Allah, segala puji bagi-Mu yang memenuhi segala nikmat-Mu dan mencukupi segala tambahan-Mu. Aku memuji-Mu dengan segala pujian-pujian untuk-Mu, yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui, atas segala nikmat-Mu yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui, dan atas segala keadaan."

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقنتي وبارك لي فيه
Artinya, "Ya Allah, salawat (keselamatan) atas Muhammad saw. dan keluarga Muhammad saw. Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan yang terkutuk dan lindungilah aku dari segala keburukan dan jadikanlah aku puas dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku dan berilah aku keberkahan padanya."

اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك، وألزمني سبل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين
Artinya, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang paling mulia di antara utusan-utusan yang datang kepada-Mu, dan tetapkanlah aku pada jalan-jalan yang lurus sampai aku menemui-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam."

2.5. Hajar Aswad
1. Dari Tsabit, bahwa Rasulullah saw. mencium hajar aswad, begitu juga para sahabat setelah beliau dan orang-orang muslim seluruhnya sampai hari kiamat juga mengikuti perbuatan ini.

2. Umar bin Khatab ra. pernah memperingatkan orang-orang dari keyakinan adanya manfaat dan mudarat dari apa saja selain yang Haq yaitu Allah Taala. Dalam hadis sahih disebutkan, bahwa Umar bin Khatab ra. berkata," Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa engkau hanya sekedar batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak juga mendatangkan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah saw. menciummu niscaya aku tidak menciummu ."

3. Disebutkan dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda," Sungguh benar-benar Allah akan membangkitkan batu (hajar aswad) pada hari kiamat, mempunyai dua mata yang dapat melihat, lidah yang dapat berbicara yang akan menjadi saksi bagi siapa yang telah menyalaminya dengan sungguh-sungguh ." Tirmizi telah mensahihkan hadis Rasulullah saw. yang menyebutkan," Hajar Aswad diturunkan dari surga berwarna putih cemerlang seperti putihnya susu, lalu berubah warnanya menjadi hitam oleh dosa-dosa manusia." Pada lafal lain disebutkan, "Sehingga dihitamkan oleh kesalahan-kesalahan orang musyrik ."

Doa dan Zikir
بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
Artinya, "Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah! Dengan rasa iman (percaya) kepada-Mu dan pembenaran terhadap kitab-Mu dan pemenuhan terhadap janji-Mu dan mengikuti sunnah (ajaran) Nabi-Mu saw."
* Disunahkan mengulang-ulang bacaan doa ini ketika sejajar dengan hajar aswad pada setiap putaran tawaf.

2.6. Makam Ibrahim
Rasulullah saw. bersabda," Sudut dan Makam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang cahayanya telah diredupkan oleh Allah swt., seandainya tidak, niscaya cahayanya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari Timur sampai ke Barat ." Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. ia berkata, "Sesungguhnya sudut dan makam Ibrahim adalah batu akik yang diturunkan dari surga, kalau seandainya tidak karena disentuh dosa-dosa dan kesalahan manusia, niscaya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari Timur sampai Barat."

Doa di Makam Ibrahim
1. Disunahkan membaca firman Allah Taala:
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى Artinya, " Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat salat. "

2. Disunahkan salat dua rakaat, pada rakaat pertama membaca surah Al Faatihah dan Al Kaafiruun, sedang pada rakaat kedua membaca surah Al Faatihah dan Al Ikhlaash.

3. Membaca doa:
اللهم أنا عبدك وابن عبدك، آتيتك بذنوب كبيرة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي إنك أنك أنت الغفور الرحيم
Artinya, "Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu. Aku datang kepada-Mu dengan dosa-dosa yang besar, dan dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan ini adalah tempat orang yang mohon perlindungan kepada-Mu dari api neraka, maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang."

2.7. Hijir
Doa di Hijir
يا رب آتيتك من شقة بعيدة مؤملا معروفك فأنلني معروفا من معروفك تغنيني به عن معروف سواك يا معروفا بالمعروف
Artinya, "Ya Tuhanku, aku datang kepada-Mu dari jarak yang jauh dengan harapan mendapatkan kebaikan dari-Mu, berikanlah kepadaku sebagian dari kebaikan-Mu yang dapat mencukupiku dari kebaikan-kebaikan selain-Mu, ya Allah Yang dikenal dengan segala kebaikan."

2.8. Zamzam
Air Zamzam Rasulullah saw. bersabda tentang air Zamzam, "Dia adalah pangan yang mengenyangkan dan obat yang mujarab."

Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,"Khasiat air Zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya."

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,"Sebaik-baik air di bumi adalah air Zamzam, dia adalah makanan yang yang mengenyangkan dan obat yang mujarab."

Di saat Muawiah bin Abi Sofyan melaksanakan haji, ketika ia minum air Zamzam ia berkata, "Air Zamzam adalah obat dan khasiatnya sesuai dengan niat orang yang meminumnya."

Ibnu Abbas ra. berkata, "Kami menyebut air Zamzam dengan syabba'ah (yang mengenyangkan), dan realitanya memang sangat banyak menolong keluarga kami."

Dia juga berkata, "Minumlah dari minuman orang-orang yang berbakti, yaitu air Zamzam."
Dia juga berkata, "Jika Rasulullah saw. ingin memberikan hadiahkan kepada seseorang beliau memberinya air Zamzam."

3. Sai
Doa Sai
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
Artinya, " Ya Allah Yang Maha membbolak-balikkan hati! Tetapkanlah hatiku pada agama-Mu. Ya Allah! Sesungguhnya saya memohon kepada-Mu perbuatan-perbuatan baik yang dapat mendatangkan rahamt-Mu, perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan ampunan-Mu, keselamatan dari segala dosa, kemenangan mendapatkan surga dan bebas dari api neraka. Ya Allah! Sesungguhnya saya memohon kepada-Mu hidayah, ketakwaan, lindungan dan kekayaan. Ya Allah! Bantulah aku untuk mengingat-Mu, mensyukuri (nikamt)-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu segala kebaikan -yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui-. Dan saya memohon kepada-Mu surga dan semua yang dapat mendekatkan saya kepadanya lewat perkataan atau perbuatan. Saya berlindung kepada-Mu dari api neraka dan semua yang dapat mendekatkan saya kepadanya lewat perkataan atau perbuatan. "

Safa
Disunahkan menaiki bukit Safa dan membaca firman Allah Taala,
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Artinya, " Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. "

Kemudian menghadap ke arah Kakbah sambil mengucapkan,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، لا إِله إِلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إِلا الله ولا نعبد إِلا إِياه مخلصين له الدين
Artinya, " Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah benar-benar Maha Besar. Segala puji yang banyak hanya untuk Allah. Dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan dengan memujinya pada waktu pagi dan sore hari. Tidak ada tuhan selain Allah semata, yang telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan dengan sendiri. Sungguh-sunguh tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan selain Allah Yang patut bagi kami untuk menyembah dan menghambakan diri kepada-Nya. Tidak ada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya dengan mengikhlaskan segala ketaatan kepada-Nya. "

Marwah
Disunahkan menaiki bukit Safa dan membaca firman Allah Taala,
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Artinya, " Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. "

Kemudian menghadap ke arah Kakbah sambil mengucapkan,
اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، لا إِله إِلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده لا إِله إِلا الله حقا، لا إِله إِلا الله تعبدا ورقا، لا إِله إِلا الله ولا نعبد إِلا إِياه مخلصين له الدين
Artinya, " Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah benar-benar Maha Besar. Segala puji yang banyak hanya untuk Allah. Dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung, dan dengan memujinya pada waktu pagi dan sore hari. Tidak ada tuhan selain Allah semata, yang telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan dengan sendiri. Sungguh-sunguh tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan selain Allah Yang patut bagi kami untuk menyembah dan menghambakan diri kepada-Nya. Tidak ada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya dengan mengikhlaskan segala ketaatan kepada-Nya. "

4. Bercukur Bagi Lelaki
Mencukur Rambut atau Memotongnya
Disunahkan bagi lelaki ketika memotong rambut, memegang rambut bagian depan kemudian takbir, tiga kali dan berdoa:
الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أنعم به علينا، اللهـم هـذه ناصيتي فتقبل مني، واغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين.
Artinya, " Segala puja bagi Allah yang telah memberi pertunjuk dan nikmat kepada kami. Ya Allah! Inilah ubun-ubun saya, terimalah dan ampunilah semua dosa-dosa saya. Ya Allah! Ampunilah saya dan orang-orang yang bercukur dan memendekkan rambutnya, Ya Allah yang mempunyai pengampunan yang sangat luas! " Setelah selesai memotong rambut, bertakbir dan berdoa:
الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين.
Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan ibadah kami. Ya Allah! Tambahkanlah kami keimanan, keyakinan, taufiq dan pertolongan dan ampunilah kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami dan semua kaum muslimin.


Terkait
Jenis-Jenis Haji

 1. Haji Tamattu
 2. Haji Qiran
 3. Haji Ifrad
 4. Manasik Umrah
 5. Haji Wada
 6. Ziarah Madinah
 7. Hukum kurban dan dam
 8. Kisah Alquran
 9. Masjidilharam
 10. Mesjid Nabi
 11. Fikih Haji
 
back to haji dan umrah

Arief

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Arifuddin Ali